Mehsana Jilla Mitra Mandal
ANKLESHWAR-BHARUCH
Mehsana-Patan-Gandhinagar Reg. No. E/1371, Dt: 25/03/1986

   Advanced Search 

 
  માર્કશીટ
20-Nov-2016

મેહસાણા જીલ્લા મિત્ર મંડળના સૅવે સભ્યોને જણાવવાનુ કે માકૅસીટ આપવવાની છેલ્લી તારીખ 30/11/2016 છે. તો સુવાસ મા જણાવેલ સરનામા પર મોકલી આપશોજી 30/11/2016  પછી કોઈની પણ મૉકસીટ કે ડીગ્રીસર્ટી સ્વીકારવામા આવશે નહિ.
મંત્રીશ્રી,
અર્પીતભાઈ પટેલ મો.૯૭૨૭૭૪૭૨૦૧
TEAM MEHSANA JILLA MITRA MANDAL